Service

— PRAISLESCHT —

Stand Maerz 2019

.

incl. 17%TVA

Klebebeschlag

Glushu, Easycare etc.

ab 180 € pro Achse

Houfer schneiden

Huforthopädie, z.B. Buerhoufemstellung

50 €

Upassung Houfschung 2 Houfer

Max. 14 Deech no der leschter Houfbearbichtung

50 €

Trajet

0,50€/km ab Kalborn 

0,50 €

VERSAND

incl. 17% TVA

Am Land: Paak

z.B. Houfschong

4,80 €

Selwer sichen kommen

Eisleck

0 €

Sarah SUN, Luxemburg, +352-621267067
Unterstützt von Webnode
Erstellen Sie Ihre Webseite gratis!